House

OUCHI-16
2010.Ishikawa


OUCHI-15
2010.ShizuokaOUCHI-14
2010.Tokyo

OUCHI-13
2009.Tokyo

A-annex
2009.SaitamaOUCHI-12
2009.Tokyo

i-a4
2009.Fukushima
OUCHI-11
2009.Tokyo
OUCHI-10
2009.Yamanashi


OUCHI-09
2009.Saitama


OUCHI-08
2008.Tokyo
OUCHI-07
2008.Tokyo

OUCHI-06
2008.Kanagawa
OUCHI-05
2008.SaitamaOUCHI-04
2008.ChibaOUCHI-03
2008.Saitama

OUCHI-02
2008.Tottori
OUCHI
2008.Tokyo
S-a3
2008.Yamanashi


T-a2
2008.Yamanashi


T-3G
2006.Tokyo


Y-a1
2006.Yamanashi


H~4
2006.Tokyo


M-n1/2
2006.KanagawaG-n1
2005.TokyoY.SOHO
2004.TokyoY.kennel
2001.kanagawa
K.water
2005.TokyoO.Land
2003.Tokyo


Housing

Wa! Dom

2009.Tokyo
apartment reform
2008.Saitama


CASA EREMITAGGIO

2004.Tokyo


Others

Hotel Fino
2007.Ooita


NTT digital movie theater
2005.Kanagawa


ASM
2005.Kanagawa