̎ꏊFkw]RyV|[jA 2011.9/6,9/10
͔|Ȃ ˔\Zxia^kg) bZxia^j
̔Zy   y b-134 332 604
b-137 272
j-40 453
̖y   y b-134 289 521
b-137 232
j-40 405
̔Zŷݎo   y b-134 129 218.3
b-137 89.3
j-40 398
̔Zyŷ݂𑪒   y b-134 504 949
b-137 445
j-40 610
̖y   y b-134 454 858
b-137 404
j-40 453
X̒̓y㑪   y b-134 1,020 1,869
b-137 849
j-40 603
T`F In͔|iWj b-134 so so
b-137 so
j-40 so